Határidők

Az alábbi táblázat áttekintést ad a hallgatói kérelmek benyújtásának és elbírálásának rendjéről és a legfontosabb határidőkről.

Kérelem típusa

Benyújtás határideje

Benyújtás helye

Döntés fóruma

Döntés határideje 

Intézményváltoztatási kérelem

A tavaszi félévi vizsgaidőszak befejezésétől július 31-ig.

Kémia épület I. emelet A/102-es Iroda

Kari Tanulmányi Bizottság (KTB)

augusztus utolsó hete

Tantárgy elismertetés korábbi tanulmányok alapján (int. változtatás)

Az intézményváltoztatási döntés kézhezvétele után két héten belül.

Intézeti Iroda

Kreditalbizottság

szeptember illetve február vége

Tantárgyfelvétel/törlés

A regisztrációs héten és a szorgalmi időszak első hetében nem kell külön kérelmezni írásban. Kérvényre, oktató támogató javaslatára, különeljárási díj megfizetése után további egy hétig (szorgalmi időszak 2. hete).

Kémia épület I. emelet A/103-as Iroda

Oktatási dékánhelyettes

Intézményváltoztatással tanulmányokat kezdő hallgatók a tárgyfelvételi lista kialakítását az Intézeti Oktatási Felelős segítségével végzi.

A kérvény beadását követő 5 napon belül

Szakirányváltoztatási kérelem

Jelentkezés: a képzés 2. félévében április 15-ig (szakirányra kerülés a 3. félévben), a 3. félévben szeptember 25-ig (szakirányra kerülés a képzés 4. félévében).

Intézeti Iroda

Az illetékes Intézet

május 15. illetve október 25.

Halasztási kérelem (passzív félév)

A szorgalmi időszak első 2 hetében nem kell külön kérelmezni írásban. Ezt követően különeljárási díj megfizetése mellett a megkezdett aktív félév helyett félévhalasztást kérhet a hallgató legkésőbb: a szorgalmi időszak negyedik hetének végéig.

Kémia épület I. emelet A/103-as Iroda

Oktatási dékánhelyettes

A kérvény beadását követő 5 napon belül

Költségtérítés-csökkentési kérelem

Költségtérítés-csökkentés a Neptunban Ügyintézés - Kérelmek menüpontban kerül meghirdetésre külön értesítés szerint.

-

Kari Tanulmányi Bizottság (KTB)

szeptember illetve február végén

Diplomamunka/Szakdolgo-zat jelentkezési határidő

november 15. illetve április 15.

Intézeti Iroda

Az illetékes Intézet

november 30. illetve április 30.

Diplomamunka/Szakdolgo-zat leadása, DEÁ-ba feltöltése

Záróvizsga időszak előtt egy hónappal, Záróvizsga külön Kari tájékoztatója szerint.

Kémia épület I. emelet A/104-es Irodába bemutatni és leadni a illetékes Intézet által meghatározott irodában.

Döntést nem igényel

-

Záróvizsga (ZV) jelentkezés határideje

Kari tájékoztató szerint.

Neptunban, Ügyintézés - Záróvizsgák menüpontban  Mester tanár: DE Főépület fszt. 17.

Döntést nem igényel

-

Hallgatói jogviszony megszűntetése (Tanusítvány kiadása)

Folyamatosan (a fennálló tartozások rendezését követően)

Kémia épület I. emelet A/103-as Iroda

Oktatási dékánhelyettes

A kérvény beadását követő 5 napon belül