Diplomával alapképzésre

 

A felvételi pontok kiszámítása diplomával rendelkező felvételiző esetén.


A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 15 § (6) bekezdés értelmében

„A felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezőket - amennyiben alapképzésre, osztatlan képzésre vagy felsőoktatási szakképzésre jelentkeznek - a felsőoktatási intézmények a Tájékoztatóban közzétett módon a felsőfokú végzettséget tanúsító oklevél alapján, az emelt szintű érettségi követelménytől való eltekintéssel is rangsorolhatják.”

A Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kara az alábbiak szerint engedélyezi BSc szakjaira történő felvételi esetén a korábban szerzett diploma eredményének figyelembe vételét a felvételi pontszámok megállapítása során :

Biológia BSc, Biomérnök BSc, Földrajz BSc, Földtudomány BSc, Környezettan BSc és Matematika BSc szakokra jelentkezőknél bármilyen képzési területen már megszerzett diploma eredményének középiskolai eredmények helyetti figyelembe vétele kezdeményezhető.

Fizika BSc és Villamosmérnök BSc szakokra jelentkezőknél a természettudományi és a műszaki képzési területeken szerzett diploma eredménye vehető figyelembe.

Kémia BSc és Vegyészmérnök BSc szakokra jelentkezőknél a természettudományi, egészségtudományi, műszaki, agrár, informatika képzési területeken szerzett diploma eredménye vehető figyelembe a felvételi pontszámok megállapítása során.

A diploma eredménye alapján történő pontszámítás algoritmusa:

A többletpontok kivételével megszerezhető maximális 400 felvételi pont adható a kiváló és jeles minősítésű diploma alapján.

A 400 pont 87,5%-át, azaz 350 felvételi pontot ér a jó minősítésű diploma.

A 400 pont 70%-a, azaz 300 felvételi pont adható közepes minősítésű diploma figyelembe vételekor.