Kari bizottságok

Gyorshivatkozások


TTK Oktatási és Minőségbiztosítási Bizottság

 • Elnök: Dr. Kun Ferenc oktatási dékánhelyettes
 • Titkár: Kerekes Ildikó tanulmányi osztályvezető

Biológiai és Ökológiai Intézet           

 • Dr. Emri Tamás e. docens Mikrobiális Biotechnológiai és Sejtbiológiai Tsz.
 • Kaszáné Dr. Kiss Magdolna e. adjunktus Hidrobiológiai Tsz.
 • Gyulai István e. tanársegéd Hidrobiológiai Tsz.

Fizikai Intézet

 • Dr. Cserháti Csaba e. docens Szilárdtest Fizika Tsz.
 • Dr. Csehi András e. adjunktus Elméleti Fizikai Tsz.

Földtudományi Intézet

 • Dr. Molnár Ernő e. adjunktus Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tsz.
 • Dr. McIntosh Richard William e. tanársegéd Ásvány- és Földtani Tsz.

Kémiai Intézet

 • Dr. Várnagy Katalin e. docens Szervetlen és Analitikai Kémiai Tsz.
 • Dr. Juhász László e. adjunktus Szerves Kémiai Tsz.

Matematikai Intézet

 • Dr. Bessenyei Mihály e. docens Analízis Tsz.
 • Dr. Vincze Csaba e. docens Geometria Tsz.

Minőségbiztosítási felelős

 • Dr. Radics Zsolt e. adjunktus Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tsz.

Nyelvtanári csoport

 • Dr. Semseiné Szekeres Edit csoportvezető, nyelvtanár


TTK Tudományos Diákköri Tanács

Elnök: Dr. Mészáros Ilona egyetemi docens

Szakterületi diákköri elnökök:

Biológus diákkör:

 • Dr. Mészáros Ilona egyetemi docens

Fizikus diákkör:

 • Dr. Csige István egyetemi docens

Földtudományi diákkör:

 • Dr. Túri Zoltán egyetemi tanársegéd

Környész diákkör:

 • Kaszáné Dr. Kiss Magdolna egyetemi adjunktus

Matematikus diákkör:

 • Dr. Boros Zoltán egyetemi docens

Vegyész diákkör:

 • Dr. Ősz Katalin egyetemi adjunktus

TTK Tanulmányi Bizottság (oktatói képviselők)

 • Elnök: Dr. Kun Ferenc oktatási dékánhelyettes
 • Titkár: Kerekes Ildikó tanulmányi osztályvezető

Biológiai és Ökológiai Intézet

 • Dr. Pecsenye Katalin e. docens Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tsz.

Fizikai Intézet

 • Dr. Darai Judit e. adjunktus Kísérleti Fizika Tsz.

Földtudományi Intézet

 • Dr. Teperics Károly e. adjunktus Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tsz.

Kémiai Intézet

 • Dr. Várnagy Katalin e. docens Szervetlen és Analitikai Kémiai Tsz.

Matematikai Intézet

 • Dr. Szilasi Zoltán e. adjunktus Geometria Tsz.

Kari Hallgatói Fegyelmi Bizottság ( oktatói képviselők )
( Bizottság tagjai maguk közül választanak elnököt. )

 • Titkár: Sáriné Kókó Edina

Biológiai és Ökológiai Intézet

 • Dr. Szabó László adjunktus Hidrobiológiai Tsz.

Fizikai Intézet

 • Dr. Darai Judit e. adjunktus Kísérleti Fizikai Tsz. 
 • Dr. Gulácsi Zsolt e. docens Elméleti Fizikai Tsz.

Földtudományi Intézet

 • Dr. Szegedi Sándor e. docens Meteorológiai Tsz. 
 • Dr. Szabó Gergely e. adjunktus Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tsz. 

Kémiai Intézet

 • Dr. Kurtán Tibor e. docens Szerves Kémiai Tsz. 
 • Dr. Gulácsi Katalin adjunktus Szerves Kémiai Tsz.

Matematikai Intézet

 • Dr. Boros Zoltán e. docens Analízis Tsz. 
 • Dr. Horváth Gábor e. adjunktus Algebra és Számelmélet Tsz.

Kari Külügyi Bizottság

 • Elnök: Dr. Radics Zsolt dékáni tanácsadó
 • Titkár: Csománé Tóth Katalin igazgatási osztályvezető

Biológiai és Ökológiai Intézet

 • Dr. Oláh Viktor e. tanársegéd Növénytani Tsz

Fizikai Intézet

 • Dr. Erdélyi Gábor e. docens Szilárdtest Fizikai Tsz

Földtudományi Intézet

 • Szilágyiné Dr. Czimre Klára e. adjunktus Társ. földrajzi és Területfejl. Tsz
 • Bíróné Dr. Kircsi Andrea e. adjunktus Meteorológiai Tsz. 

Kémiai Intézet   

Matematikai Intézet

 • Dr. Muzsnay Zoltán e. docens Geometriai Tsz

Kari Gazdasági Tanács

Elnök: Dr. Nagy Sándor Alex gazdasági dékánhelyettes
Titkár: Csománé Tóth Katalin igazgatási osztályvezető 

Biológiai és Ökológiai Intézet

 • Dr. Karaffa Levente e. docens Biomérnöki Tsz 

Fizikai Intézet

 • Dr. Katona Gábor e. adjunktus Szilárdtest Fizikai Tsz

Földtudományi Intézet

 • Dr. Szabó György e. docens Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tsz

Kémiai Intézet

 • Dr. Bányai István e. tanár Kolloid- és Környezetkémiai Tsz

Matematikai Intézet

 • Dr. Pintér Ákos e. tanár Algebra és Számelmélet Tsz

TTK Habilitációs Bizottság

Elnök: Dr. E. Kövér Katalin egyetemi tanár, akadémikus
Titkár: Csománé Tóth Katalin igazgatási osztályvezető 

Biológiai és Ökológiai Intézet

 • Dr. Dévai György emeritus professzor, DE TTK Hidrobiológiai Tsz.
 • Dr. Sipiczki Mátyás egyetemi tanár, DE TTK Genetikai és Alk. Mikrobiológiai Tsz.
 • Dr. Bíró Péter akadémikus, MTA ÖK Balatoni Limnológiai Kutató Intézet

Fizikai Intézet

 • Dr. Trócsányi Zoltán akadémikus, DE TTK Kísérleti Fizikai Tsz.
 • Dr. Vibók Ágnes egyetemi tanár, DE TTK Elméleti Fizikai Tsz.
 • Dr. Lovas Rezső akadémikus, MTA ATOMKI

Földtudományi Intézet

 • Dr. Lóki József egyetemi tanár, DE TTK Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tsz.
 • Dr. Rózsa Péter egyetemi docens, DE TTK Ásvány- és Földtani Tsz.
 • Dr. Dövényi Zoltán egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem TTK Földrajzi Intézet Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai Tsz.

Kémiai Intézet

 • Dr. Somsák László egyetemi tanár, DE TTK Szerves Kémiai Tsz.
 • Dr. Pukánszky Béla egyetemi tanár, Budapesti Műszaki Egyetem

Matematikai Intézet

 • Dr. Hajdu Lajos egyetemi tanár, DE TTK Algebra és Számelmélet Tsz.
 • Dr. Pintér Ákos egyetemi tanár, DE TTK Algebra és Számelmélet Tsz.
 • Dr. Liptai Kálmán főiskolai tanár, EKF Matematikai és Informatikai Intézet Matematika Tsz - Alkalmazott Matematikai Tsz.

TTK Kreditátviteli Albizottság

 • Elnök: Dr. Kun Ferenc oktatási dékánhelyettes Elméleti Fizika Tsz.
 • Titkár: Gyulainé Szemerédi Szilvia

Biológia

 • Kaszáné Dr. Kiss Magdolna e. adjunktus Hidrobiológiai Tsz.

Fizika

 • Dr. Cserháti Csaba e. docens Szilárdtest Fizika Tsz.

Földrajz

 • Dr. Kozma Gábor e. docens Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tsz.

Kémia:

 • Dr. Várnagy Katalin e. docens Szervetlen és Analitikai Kémiai Tsz.

Matematika:

 • Dr. Nyul Gábor e. adjunktus Algebra és Számelmélet Tsz.

Hallgatói Esélyegyenlőségi és Egyenlő Bánásmód Kari Bizottság

Elnök: Dr. Gyémánt Gyöngyi egyetemi docens Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék

Titkár: Sáriné Kókó Edina

Tagjai:

 • Dr. Kun Ferenc oktatási dékánhelyettes Elméleti Fizika Tsz.
 • Herendiné Dr. Kónya Eszter e. adjunktus Geometria Tsz.
 • Kaszáné dr. Kiss Magdolna e. adjunktus Hidrobiológiai Tsz.
 • Kerekes Ildikó tanulmányi osztályvezető

HÖK képviselő: 

 • Gál Zsófia