Természettudósokat és mérnököket avattak

BSc képzésben nappali tagozaton 209 hallgató, levelező tagozaton 4 hallgató, MSc képzésben nappali tagozaton 120 hallgató, levelező tagozaton 28 hallgató, szakirányú továbbképzésben 26 hallgató szerzett oklevelet. Diplomájuk mellékleteként elismerő oklevelet kapott 15 alapszakos és 31 mesterszakos hallgató, akik részt vettek a Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programjában, és sikeresen teljesítették annak követelményeit.

Pintér Ákos dékán ünnepi beszédében kiemelte: reméli, hogy a hallgatók olyan tudást és tartást kaptak a Természettudományi és Technológiai Karon, amellyel nem csak szakmai kérdésekre, hanem az élet minden kihívására tudnak válaszolni. A dékán köszönetet mondott a szülőknek is, akik a Debreceni Egyetem munkatársaira bízták a gyermekeik jövőjét.

- Az Önök bizalma és a Debreceni Egyetem hagyományai köteleznek bennünket, hogy munkánkat a legmagasabb színvonalon végezzük – fogalmazott Pintér Ákos.

A szombat délutáni ünnepségen vette át diplomáját a kar 100. okleveles hidrobiológusa, Sipeki Ágnes Hajnalka. Kun Ferenc oktatási dékánhelyettes ennek kapcsán elmondta: minden kar életében fontos esemény egy új szak elindulása, és az is, amikor egy szak életében mérföldkőhöz érkeznek, ilyen mérföldkő a Hidrobiológus MSc életében a 100. oklevél átadása.

Az ünnepségen a kar kiemelkedő hallgatóinak és oktatóinak munkáját kitüntetéssel ismerték el. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a felsőoktatási területen végzett kiemelkedő oktatási, kutatási és nevelési munkája elismeréseként a Szent-Györgyi Albert-díj elismerést adományozta Nagy Ágnes egyetemi tanár, az Elméleti Fizikai Tanszék munkatársa részére. Ugyancsak az Emberi Erőforrások Minisztériuma a felsőoktatási területen végzett kiemelkedő munkája elismeréseként a Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett kitüntetést adta Kántor Sándorné, a Geometriai Tanszék nyugalmazott egyetemi adjunktusa, valamint Rózsa Péter egyetemi docens, az Ásvány és Földtani Tanszék vezetője részére.

A Debreceni Egyetem Rektora a Természettudományi és Technológiai Kar Tanácsának javaslata alapján az egyetem fejlődéséért, szakmai színvonalának emeléséért kifejtett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként a Debreceni Egyetemért Emlékéremmel tüntette ki Szilágyi László professzort, a Szerves Kémiai Tanszék professzor emeritusát. A természet- és műszaki tudományok oktatásában és népszerűsítésében kifejtett tevékenységéért a Természettudományi és Technológiai Kar TTK Díját kapta Kónya Marianna, a Debreceni Szakképzési Centrum Vegyipari Szakközépiskolájának vegyész-kémia szakos tanára.

A Természettudományi és Technológiai Kar érdekében kifejtett évtizedes tevékenységéért, mellyel a Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzatának vezetőjeként segítette a kar működését és fejlődését, támogatta hallgatókat a kar a TTK Emlékérem kitüntetést adományozta Körösparti Péter, a Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzatának leköszönő elnöke részére.

A Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzatának küldöttgyűlése a hallgatók érdekében végzett több évtizedes kiemelkedő szakmai és vezető tevékenységért a „Pro Auditoribus Universitatis Debreceniensis Díjat” vette át Végső János, egyetemi főtanácsos, a Hallgatói Kapcsolatok és Szolgáltatások Központja Hallgatói Adminisztrációs Központ nyugalmazott központvezetője.

Sajtóiroda - TPL